رئیس جدید بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان معرفی شد

عصر مسجدسلیمان // رئیس جدید بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان معرفی شد.   به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در حکمی از سوی دکتر یاسر جلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان دکتر شکوفه کریمپور به عنوان رئیس جد ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس جدید بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان معرفی شد.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در حکمی از سوی دکتر یاسر جلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان دکتر شکوفه کریمپور به عنوان رئیس جدید بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان منصوب و از زحمات دکتر زلقی رئیس پیشین قدردانی شد.

 

 

نام:

ایمیل:

نظر: