علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان شد

عصر مسجدسلیمان // علی هزارسی بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان طی جلسه اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، علی هزارسی با ۴ رای موافق بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد. ...

عصر مسجدسلیمان // علی هزارسی بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان طی جلسه اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، علی هزارسی با ۴ رای موافق بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد.