عزل سعید آتشباری از نائب رئیسی، عضویت در هیئت مدیره و کمیته فروش شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان/ انتصاب مهدی محمدی بعنوان عضو جدید هیئت مدیره

عصر مسجدسلیمان // با دستور محمد اسکندری رئیس صندوق بازنشستگی کشور، سعید آتشباری از نائب رئیسی هئیت مدیره و نیز عضویت در هئیت مدیره و کمیته فروش شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار و مهدی محمدی به جای ایشان منصوب گردید. به گز ...

عصر مسجدسلیمان // با دستور محمد اسکندری رئیس صندوق بازنشستگی کشور، سعید آتشباری از نائب رئیسی هئیت مدیره و نیز عضویت در هئیت مدیره و کمیته فروش شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار و مهدی محمدی به جای ایشان منصوب گردید.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، با دستور محمد اسکندری رییس صندوق بازنشستگی کشور سعید آتشباری مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان از نایب رییسی هیئت مدیره و نیز عضویت در هیئت مدیره و ریاست کمیته فروش این شرکت عزل گردید و به جای ایشان مهدی محمدی منصوب شد.

شایان ذکر است حضور سعید آتشباری در پتروشیمی مسجدسلیمان ظرف بیش از یک ماه گذشته با حواشی و نارضایتی های فراوان همراه بود که صندوق بازنشستگی با تصمیمی عاقلانه ایشان را عزل نمود.

اصرار بر جذب و استفاده از مدیران غیر بومی و پروازی در پتروشیمی مسجدسلیمان از سوی آتشباری، با انتقادات فراوانی از سوی مردم و مسئولان محلی و اُستانی همراه شد و مدیرعامل جدید پتروشیمی در واکنش به این انتقادات، چند روزی است که محل کار خود را به حالت قهر رها کرده است.