دکتر یاسر جلیلی سرپرست بهداشت و درمان مسجدسلیمان شد

عصر مسجدسلیمان // سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در حکمی از سوی دکتر سرمست دکتر یاسر جلیلی به عنوان سرپرست جدید بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی شد. گفتنی است پیش ...

عصر مسجدسلیمان // سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در حکمی از سوی دکتر سرمست دکتر یاسر جلیلی به عنوان سرپرست جدید بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی شد.

گفتنی است پیش از این دکتر شرفی این مسئولیت را بر عهده داشت.