پتروشیمی مسجدسلیمان اسپانسر تیم فوتبال نفت شد

عصر مسجدسلیمان // با پیگیری سرپرست فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان  پتروشیمی مسجد سلیمان اسپانسر تیم فوتبال نفت شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان اظهار داشت: طی صحب ...

عصر مسجدسلیمان // با پیگیری سرپرست فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان  پتروشیمی مسجد سلیمان اسپانسر تیم فوتبال نفت شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان اظهار داشت: طی صحبت ها و هماهنگی های انجام شده با سعید آتشباری مدیر عامل پتروشیمی مسجدسلیمان مقرر شد این پتروشیمی تا پایان فصل جاری بعنوان اسپانسر تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان انتخاب شود.

گفتنی است تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در مسابقات لیگ برتر فوتبال در رده چهاردهم قرار دارد و طی ماه های گذشته با مشکلات مالی بسیاری روبرو است.