سرپرست های دفاتر نظام مهندسی مسجدسلیمان و لالی مشخص شدند

عصر مسجدسلیمان // در حکمی از سوی دکتر کورش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان امین پورجهانگیری به عنوان سرپرست دفتر نظام مهندسی مسجدسلیمان انتخاب و منصوب گردید. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در ن ...

عصر مسجدسلیمان // در حکمی از سوی دکتر کورش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان امین پورجهانگیری به عنوان سرپرست دفتر نظام مهندسی مسجدسلیمان انتخاب و منصوب گردید.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در نظرسنجی اخیر نظام مهندسی برای انتخاب در این شهرستان، امین پور جهانگیری، سجاد زمانپور، سجاد کاظمی، رشید عبدالهی زاده،سید یونس احمدپوریا، رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

همچنین در نظرسنجی نظام مهندسی شهرستان لالی آقایان مسعود محمد حسینی، داود فولادی و رضا حاجی پور رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند.