شهردار جدید گل گیر معارفه شد

  عصر مسجدسلیمان // شهردار جدید گل گیر معارفه شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ،  با حضور محمد پاکدل فرماندار مسجدسلیمان و نقدی پور بخشدار گل گیر، علیرضا جعفری فام بعنوان شهردار جدید گل گیر معرفی شد. گفتنی اس ...

 

عصر مسجدسلیمان // شهردار جدید گل گیر معارفه شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ،  با حضور محمد پاکدل فرماندار مسجدسلیمان و نقدی پور بخشدار گل گیر، علیرضا جعفری فام بعنوان شهردار جدید گل گیر معرفی شد.

گفتنی است عضویت در دوره های چهارم و پنجم شورای شهر گل گیر، عضویت در شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان و استان خوزستان و مسئول دفتر فنی آبفا مسجدسلیمان بخشی از سوابق کاری شهردار گل گیر به شمار می رود.