بازدید معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی و کارشناس آموزش پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز از دانشگاه فرهنگیان مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // دکتر سعیداوی معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز بهمراه تابع کارشناس واحد آموزش از بخش های مختلف دانشگاه فرهنگیان مسجدسلیمان (مرکز مهارت آموزی شهید مطهری) بازدید بعمل آوردند. ...

عصر مسجدسلیمان // دکتر سعیداوی معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز بهمراه تابع کارشناس واحد آموزش از بخش های مختلف دانشگاه فرهنگیان مسجدسلیمان (مرکز مهارت آموزی شهید مطهری) بازدید بعمل آوردند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، طی این بازدید ضمن بررسی امکانات موجود در این مرکز ، نیازها و نواقص موجود دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

رسول ورناصری سرپرست دانشگاه فرهنگیان مسجدسلیمان ضمن ارائه گزارش روند ثبت نام و تشکیل پرونده های مهارت آموزان سری چهارم اظهار داشت : دانشگاه فرهنگیان شهرستان مسجدسلیمان طی یکسال گذشته با پذیرش بیش از ۱۴۰۰ دانشجو از شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا، لالی، شوشتر و گتوند ، یکی از مراکز فعال استان خوزستان بوده است.

در خاتمه این بازدید از سرپرست و پرسنل دانشگاه فرهنگیان مسجدسلیمان تقدیر بعمل آمد.