قول تلاش حداکثری را به شهروندان خواهم داد/ تلاش خواهم کرد با امکانات موجود توزیع خدمات عادلانه در محلات شهر انجام شود

  عصر مسجدسلیمان // مسلم مظاهری سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان ضمن تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر به جهت اعتماد به ایشان اظهار امیدواری نمود تا زمانی که در این سمت باشم با استفاده از تجربیات چندین ساله خویش، با همکا ...

 

عصر مسجدسلیمان // مسلم مظاهری سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان ضمن تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر به جهت اعتماد به ایشان اظهار امیدواری نمود تا زمانی که در این سمت باشم با استفاده از تجربیات چندین ساله خویش، با همکاری پرسنل و حمایت شورای اسلامی جهت توسعه و آبادانی شهر گام خواهم برداشت.

وی گفت: شهرداری مسجدسلیمان نیروهای توانمندی دارد که قطعاً از ظرفیت آنان برای تسریع در آبادانی شهر استفاده خواهد شد. سرپرست شهرداری مسجدسلیمان ادامه داد: ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و حفظ حرمت همکاران شهرداری و ارباب رجوع، افزایش نظم و انضباط اداری، کاهش هزینه ها، بسترسازی جهت فعالیت شهردار منخب، افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین برنامه های من خواهد بود. مظاهری رسانه ها را ناظر بر عملکرد مدیران دانست و خاطرنشان کرد: از رسانه های شهرستان انتظار دارم در زمینه توسعه شهری همچنین مشکلاتی که گاهاً از دید ما و همکاران مان پنهان می ماند به ما کمک کنند تا شاهد رشد و شکوفایی شهرستان باشیم.

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با اشاره به این که تلاش خواهم کرد با امکانات موجود توزیع خدمات عادلانه در محلات شهر انجام شود، افزود: نباید فقط به واسطه رابطه ها خدمات توزیع شود و قطعاً با مشارکت محلات نیازسنجی ها انجام و خدمات عادلانه در مناطق مختلف توزیع خواهد شد.

لازم به ذکر است مظاهری از کارمندان تحصیلکرده و با سابقه شهرداری مسجدسلیمان است که تا پیش از انتخاب ایشان به عنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان چندین مسئولیت از جمله رییس واحد درآمد ،رییس واحد نوسازی مرکزی و معاونت خدمات شهری را بر عهده داشته است.