خودسوزی مرد جوان ۲۶ ساله در مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // مرد جوانی در شهرستان مسجدسلیمان خود را در وسط خیابان سوزاند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، ساعت ۷ و ۲۰ دقیقه صبح روز شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ مرد ۲۶ ساله مسجدسلیمانی با ریختن بنزین بر روی خود، به زندگ ...

عصر مسجدسلیمان // مرد جوانی در شهرستان مسجدسلیمان خود را در وسط خیابان سوزاند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، ساعت ۷ و ۲۰ دقیقه صبح روز شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ مرد ۲۶ ساله مسجدسلیمانی با ریختن بنزین بر روی خود، به زندگی خود پایان داد.

به گفته شاهدین حادثه، وی سابقه مصرف مواد مخدر داشته است و در زمان حادثه حالت روحی مناسب نداشت.