ديدار فرمانده سپاه و ارتش با فرمانده انتظامي شهرستان مسجدسلیمان به مناسبت هفته ناجا

عصر مسجدسلیمان // به مناسبت هفته ناجا فرمانده سپاه و تانک سازی ارتش بهمراه جمعي از كاركنان اين نيرو ضمن حضور در ستاد انتظامي مسجدسلیمان با سرهنگ حمید رضا بهاروند ديدار كردند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، به مناس ...

عصر مسجدسلیمان // به مناسبت هفته ناجا فرمانده سپاه و تانک سازی ارتش بهمراه جمعي از كاركنان اين نيرو ضمن حضور در ستاد انتظامي مسجدسلیمان با سرهنگ حمید رضا بهاروند ديدار كردند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، به مناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي سرهنگ حسن محمودی فرمانده سپاه مسجدسلیمان و سرهنگ حسن احسان نژاد بهمراه جمعي از كاركنان در ستاد انتظامي مسجدسلیمان با فرمانده انتظامي اين شهرستان ديدار كرد