اعضای هیئت رئیسه شورای شهرستان مسجدسلیمان انتخاب شدند / ایمان پروین رئیس شورای شهرستان شد

عصر مسجدسلیمان // انتخابات هیئت رئیسه شورای شهرستان مسجدسلیمان در محل فرمانداری برگزار و ایمان پروین به عنوان‌ رئیس شورای این شهرستان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، بر اساس رای گیری انجام شده آقای ایمان ...

عصر مسجدسلیمان // انتخابات هیئت رئیسه شورای شهرستان مسجدسلیمان در محل فرمانداری برگزار و ایمان پروین به عنوان‌ رئیس شورای این شهرستان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، بر اساس رای گیری انجام شده آقای ایمان پروین به عنوان رئیس شورای شهرستان، مجید نجفی نایب رئیس، خانم زینب احمدی منشی و رضا عسکری به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای عالی استان انتخاب شدند.