برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان غایب به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، نهادهای قانونی و شرکت های دولتی ممنوع می باشد

عصر مسجدسلیمان // فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: استخدام مشمولان غایب به هرصورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی ممنوع می باشد. ...

عصر مسجدسلیمان // فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: استخدام مشمولان غایب به هرصورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، سرهنگ حمید رضا بهاروند فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان اظهار داشت: برابر ماده ۱۰ انجام امور زیر در مورد مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد و فتوکپی مدرک ارایه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد.
۱- دریافت هر گونه وام و کمک های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک ها، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی
۲- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی
۳- تحویل اصل گواهی نامه و یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه
۴- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی
۵- دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی
۶- استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی
فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در ادامه بیان داشت: برابر تبصره ۳ متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی می شوند و مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و برای بار دوم علاوه بر جریمه فوق ۳ ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است