نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر گُلگیر اعلام شد + تعداد آراء

عصر مسجدسلیمان // با اعلام رسمی فرمانداری و هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر گُلگیر، آرای نهایی انتخابات شورای شهر منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، با پایان فرایند رای گیری و شمارش آرا نتایج نهایی انت ...

عصر مسجدسلیمان // با اعلام رسمی فرمانداری و هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر گُلگیر، آرای نهایی انتخابات شورای شهر منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، با پایان فرایند رای گیری و شمارش آرا نتایج نهایی انتخابات شورای شهر گلگیر به شرح زیر اعلام شد:

اعضای اصلی

۱- مهدی منصوری بیدکانی ۳۷۷

۲- سینا خلفیان ۳۴۸

۳- ایمان رحیمی پور ۳۲۷

۴- میثم آقابیگی آلوقره ۲۹۶

۵- عباس شاه منصوری ۲۲۶

 

اعضای علی البدل

۶- کاظم اسکندری آلوقره ۲۲۱

۷- موسی نوروزی ۲۲۰

۸- علیرضا جعفری فام ۲۰۵