بازدید فرماندار مسجدسلیمان از روند مرمت و بازسازی باشگاه قدیمی کاوه منطقه بازار چشمه علی

عصر مسجدسلیمان // فرماندار مسجدسلیمان از روند مرمت و بازسازی باشگاه کاوه منطقه بازار چشمه علی این شهرستان بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، در بازدیدهای قبلی فرماندار مسجدسلیمان از این باشگاه،مقرر شد تا ای ...

عصر مسجدسلیمان // فرماندار مسجدسلیمان از روند مرمت و بازسازی باشگاه کاوه منطقه بازار چشمه علی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، در بازدیدهای قبلی فرماندار مسجدسلیمان از این باشگاه،مقرر شد تا این ساختمان قدیمی که جزیی از میراث فرهنگی شهرستان محسوب می شود برای نگهداری و مرمت به بخش خصوصی واگذار گردد و این مهم محقق شد و از چند مدت گذشته توسط بخش خصوصی کار مرمت آن آغاز شده است.