بازدید دکتر علیرضا ورناصری از جاده پاگچ

عصر مسجدسلیمان // دکتر علیرضا ورناصری از روند آواربرداری جاده پاگچ که چندی پیش بعلت ریزش کوه مسدود شده بود، بازدید بعمل آورد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، دکتر علیرضا ورناصری که پیش تر بر لزوم سرعت در برآورد خسا ...

عصر مسجدسلیمان // دکتر علیرضا ورناصری از روند آواربرداری جاده پاگچ که چندی پیش بعلت ریزش کوه مسدود شده بود، بازدید بعمل آورد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، دکتر علیرضا ورناصری که پیش تر بر لزوم سرعت در برآورد خسارات مالی و احتمالات جانی تاکید کرده بود، امروز ضمن بازدید میدانی از روند آوار برداری، بر ضرورت سرعت عمل جهت رفع انسداد جاده توسط همه دستگاههای مربوطه تاکید نمود.