رئیس جدید اداره برق شهرستان مسجدسلیمان معرفی شد

عصر مسجدسلیمان // رئیس جدید اداره برق شهرستان مسجدسلیمان معرفی شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در مراسمی که صبح امروز در فرمانداری مسجدسلیمان برگزار شد احمد منصوری به عنوان رئیس جدید اداره برق معرفی و از زحمات سی ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس جدید اداره برق شهرستان مسجدسلیمان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در مراسمی که صبح امروز در فرمانداری مسجدسلیمان برگزار شد احمد منصوری به عنوان رئیس جدید اداره برق معرفی و از زحمات سید مصطفی احمدپور تقدیر شد.