عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان استعفا داد

عصر مسجدسلیمان // حمزه نجف پور عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از سمت خود استعفا داد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، حمزه نجف پور دلیل استعفای خود را کش و قوس های فراوان در انتخاب شهردار و بی نظمی و بی ثباتی در تصم ...

عصر مسجدسلیمان // حمزه نجف پور عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از سمت خود استعفا داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، حمزه نجف پور دلیل استعفای خود را کش و قوس های فراوان در انتخاب شهردار و بی نظمی و بی ثباتی در تصمیم گیری اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اعلام نمود.