رئیس آبفا مسجدسلیمان مدیر آب حیات خوزستان شد

عصر مسجدسلیمان // در حکمی از سوی مدیرعامل آبفا استان خوزستان عبدالله هیهاوند به عنوان مدیر جدید آب حیات خوزستان از شرکت های زیر مجموعه آبفا خوزستان منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان هیهاوند تا انتخاب مدیر جدی ...

عصر مسجدسلیمان // در حکمی از سوی مدیرعامل آبفا استان خوزستان عبدالله هیهاوند به عنوان مدیر جدید آب حیات خوزستان از شرکت های زیر مجموعه آبفا خوزستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان هیهاوند تا انتخاب مدیر جدید همچنان  به عنوان مدیر آبفا مسجدسلیمان مشغول به کار خواهد بود. قرار است بزودی مدیر جدید آبفا مسجدسلیمان معرفی شود.