تغییرات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان / آیین تودیع و معارفه رئیس و مدیر داخلی بیمارستان ۲۲ بهمن برگزار شد

عصر مسجدسلیمان // آیین تودیع و معارفه رئیس و مدیر داخلی بیمارستان ۲۲ بهمن با حضور دکتر شایسته شمی پور رییس شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات دک ...

عصر مسجدسلیمان // آیین تودیع و معارفه رئیس و مدیر داخلی بیمارستان ۲۲ بهمن با حضور دکتر شایسته شمی پور رییس شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات دکتر حسین صفارفر ، دکتر میلاد حیدریان جراح و متخصص ارتوپد بعنوان ریاست جدید بیمارستان ۲۲ منصوب و معارفه شد.

همچنین در این نشست مهران الماسی بعنوان مدیر داخلی این بیمارستان منصوب و معرفی شد.

گفتنی است پیش از این مهران احمدی عهده دار سمت مدیر داخلی بیمارستان ۲۲ بهمن بوده است.