صلاحیت مهدی رضایی فرد در کمیته تطبیق تأئید شد

عصر مسجدسلیمان // صلاحیت مهدی رضایی در کمیته تطبیق شهرستان مسجدسلیمان تأئید شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پس از انتخاب مهدی رضایی توسط ۷ عضو شورای شهر به عنوان سرپرست جدید شهرداری بعدازظهر امروز کمیته تطبیق شهر ...

عصر مسجدسلیمان // صلاحیت مهدی رضایی در کمیته تطبیق شهرستان مسجدسلیمان تأئید شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پس از انتخاب مهدی رضایی توسط ۷ عضو شورای شهر به عنوان سرپرست جدید شهرداری بعدازظهر امروز کمیته تطبیق شهرستان صلاحیت مهدی رضایی فرد را به عنوان سرپرست جدید شهرداری تأئید کرد.

قرار است مراسم معارفه ایشان بزودی برگزار شود.