مهدی رضایی فرد بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد

عصر مسجدسلیمان // مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان طی جلسه اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان ...

عصر مسجدسلیمان // مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان طی جلسه اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد.

گفتنی است مهدی رضایی فرد یکی از پرسنل باسابقه شهرداری مسجدسلیمان، سابقه معاونت فنی این مجموعه را در کارنامه کاری خود دارد.