یزدی به اهواز رفت رضایی میرقائد به مسجدسلیمان آمد

عصر مسجدسلیمان // یک کاندیدای حوزه مسجدسلیمان با حضور در ستاد انتخابات حوزه انتخابیه خود را از شهرستان مسجدسلیمان به اهواز تغییر داد. همچنین یک کاندیدای دیگر از حوزه انتخابیه اهواز به مسجدسلیمان انتقال داد. به گزارش پایگ ...

عصر مسجدسلیمان // یک کاندیدای حوزه مسجدسلیمان با حضور در ستاد انتخابات حوزه انتخابیه خود را از شهرستان مسجدسلیمان به اهواز تغییر داد. همچنین یک کاندیدای دیگر از حوزه انتخابیه اهواز به مسجدسلیمان انتقال داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان صادق یزدی کاندیدای مجلس یازدهم که یکی از شخصیت های بی حاشیه این حوزه نیز محسوب می شد و در انتخابات گذشته نیز دارای سبد آرا خوبی بود با حضور در ستاد انتخابات حوزه خود را از مسجدسلیمان به اهواز تغییر داد. همچنین رستم رضایی میرقائد نیز با حضور در ستاد انتخابات شهرستان اهواز حوزه انتخابیه خود را به شهرستان مسجدسلیمان انتقال داد.