حمید حسین پور از حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان انصراف داد

عصر مسجدسلیمان // حمید حسین پور به عنوان دومین نفر از افراد تایید صلاحیت شده از یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان اعلام انصراف کرد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان با اعلام انصراف طهماسب ظاه ...

عصر مسجدسلیمان // حمید حسین پور به عنوان دومین نفر از افراد تایید صلاحیت شده از یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان اعلام انصراف کرد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان با اعلام انصراف طهماسب ظاهری عبده وند و حمید حسین پور از ادامه نامزدی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان،تعداد افراد تایید صلاحیت شده به ۱۱ نفر رسیدند.