قتل داماد با شلیک پدرزن در مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // یک منبع آگاه از کشته شدن مردی ۴۵ ساله توسط پدر زن خود خبر داد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در منطقه دهگه یکی از روستاهای هفت شهیدان جمعه ۱۵ آذرماه مردی ۷۰ ساله با سلاح شکاری در حال نزاع با یکی ا ...

عصر مسجدسلیمان // یک منبع آگاه از کشته شدن مردی ۴۵ ساله توسط پدر زن خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در منطقه دهگه یکی از روستاهای هفت شهیدان جمعه ۱۵ آذرماه مردی ۷۰ ساله با سلاح شکاری در حال نزاع با یکی از اهالی روستا می خواست از سلاح خود استفاده کند که با میانجگری داماد ۴۵ ساله روبرو می شود و به اشتباه شلیک می کند و داماد خانواده کشته می شود .

شنیده ها حاکی از آن است قاتل خود را معرفی کرده است