فراخوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان در خصوص عقد قرارداد با موسسات حفاظتی امنیتی

عصر مسجدسلیمان // به اطلاع عموم می رساند بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان مسجدسلیمان در نظر دارد به منظور تامین امنیت جانی مالی ساختمان بیمارستان اقدام به عقد قرارداد با موسسات حفاظتی امنیتی دارای مجوز نماید. متقاضیان میتوانند ...

عصر مسجدسلیمان // به اطلاع عموم می رساند بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان مسجدسلیمان در نظر دارد به منظور تامین امنیت جانی مالی ساختمان بیمارستان اقدام به عقد قرارداد با موسسات حفاظتی امنیتی دارای مجوز نماید. متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با مراجعه به سامانه http://setadiran.ir و ثبت نام در سامانه مذکور در مناقصه شرکت نمایند.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان

 

 

نام:

ایمیل:

نظر: