دستگیری سارق حین دستبرد به تأسیسات صنعت نفت در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // با هوشیاری عوامل حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یک نفر سارق در حین انجام سرقت و دستبرد به تأسیسات و اموال این شرکت دستگیر شد.   به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، سارق با هویت مشخص ک ...

عصر مسجدسلیمان // با هوشیاری عوامل حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یک نفر سارق در حین انجام سرقت و دستبرد به تأسیسات و اموال این شرکت دستگیر شد.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، سارق با هویت مشخص که برای دستبرد به اموال و تأسیسات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان و دستکاری و برشکاری خطوط لوله، نیمه شب را انتخاب کرده بود، غافل از هوشیاری و بیداری عوامل حراست این شرکت و در حین انجام بزه دستگیر شد.

 

مجرم پس از هماهنگی با سلسله مراتب حراستی، با حضور گشت انتظامی، و با تنظیم صورت جلسه مربوطه، جهت سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب روانه شد.

 

 

نام:

ایمیل:

نظر: