هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخابی توسط کارکنان دولت ممنوع است / مجازات شش ماهه انفصال از خدمت برای متخلفین

عصر مسجدسلیمان // عبداله افرازه شهاوند معاون سیاسی اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان خوزستان با صدور بخشنامه ای، خواستار لزوم رعایت اصل بی طرفی مجریان و دست اندرکاران انتخابات شد.   به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلی ...

عصر مسجدسلیمان // عبداله افرازه شهاوند معاون سیاسی اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان خوزستان با صدور بخشنامه ای، خواستار لزوم رعایت اصل بی طرفی مجریان و دست اندرکاران انتخابات شد.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در بخشی از این بخشنامه آمده است: هر گونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه اداری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می شود.

 

 

نام:

ایمیل:

نظر: