مقاله علمی کارکنان نفت در کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی،نفت و محیط زیست پذیرفته شد

عصر مسجدسلیمان // مقاله علمی ۳ نفر از مهندسان و کارکنان فنی این شرکت در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی،نفت و محیط زیست پذیرفته شد . به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، این مقاله که با عنوان « بررسی اثر استفاده از ...

عصر مسجدسلیمان // مقاله علمی ۳ نفر از مهندسان و کارکنان فنی این شرکت در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی،نفت و محیط زیست پذیرفته شد .

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، این مقاله که با عنوان « بررسی اثر استفاده از پمپ های چندفازی بر روی وضعیت تولید یکی از میادین ] نفتی[ جنوب غربی ایران» توسط آقایان فرید علیجانی،ایرج بارانی و ابوالفضل رستمی نیا مورد تحقیق و نگارش قرار گرفته در این کنفرانس پذیرفته شد.

در مقاله منتشر شده،اثر استفاده از پمپ های چندفازی بر روی وضعیت تولید یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران مورد واکاوی،بررسی و شبیه سازی توسط نرم افزارهای به روز مهندسی بهره برداری قرار گرفت که پس از سنجش مزایا و معایب این روش، مقایسه ای با دیگر روش های ازدیاد برداشت صورت پذیرفت .

نویسندگان این مقاله علمی در پایان تحقیقات خود استفاده از پمپ چندفازی به عنوان روشی مدرن در تثبیت تولید چاه های مورد بررسی به عنوان گزینه برتر از منظر فنی و اقتصادی را بهترین راه ممکن دانسته و راهکارها،تجهیزات و هزینه های مورد نیاز عملی کردن این مدل را ارائه نمودند .

نویسندگان این مقاله، فرید علیجانی،ایرج بارانی و ابوالفضل رستمی نیا هر سه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت می باشند و در مدیریت امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان مشغول به خدمت می باشند.

 

نام:

ایمیل:

نظر: