ارائه گزارش درآمد ها و هزینه های شهرداری در ۶ ماهه اخیر توسط عضو شورای شهر مسجدسلیمان

  عصر مسجدسلیمان // علی زمانپور عضو شورای شهر و رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان گزارش درآمدها و هزینه های شهرداری مسجدسلیمان از تاریخ ۱۰ مرداد لغایت ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در طول دوره ی ۶ماهه سرپرستی آقای علی هزارسی را به شرح ذ ...

 

عصر مسجدسلیمان // علی زمانپور عضو شورای شهر و رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان گزارش درآمدها و هزینه های شهرداری مسجدسلیمان از تاریخ ۱۰ مرداد لغایت ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در طول دوره ی ۶ماهه سرپرستی آقای علی هزارسی را به شرح ذیل ارائه نمود:

از محل ارزش افزوده : رقم دقیق منابع ۵۲۷۵۵۹۱۲۷۴۰۵ ریال معادل پنجاه و دومیلیارد و هفتصد پنجاه وپنج میلیون نهصد و دوازده هزار و هفتصد وچهل تومان

تخصیص از محل منابع عوارض شرکت نفت ۹۱،۵۹۰،۰۶۷،۰۱۳(معادل ۹میلیاردو صدوپنجاه ونه میلیون و ۶هزاروهفتصد یک ….

از محل عوارض آلایندگی ۲۵۲۱۱۵۶۸۳۹۷۵۶ ریال معادل دویست وپنجاه ودو میلیاردو صدوپانزده میلیون و ششصدو هشتادسه هزارنهصد وهفتاد وپنج تومان

از محل سایر درآمدها ۷۳۰۸۵۹۳۷۰۲۷ ریال معادل هفت میلیاردو سیصد و هشت میلیون پانصد وسی وهفت هزارو دوتومان که در کل ۳۲۱۳۳۹۱۹۷۱۲۰۱(معادل سیصدوبیست ویک میلیاردوسیصدو سی ونه میلبون و صدو نودوهفت هزارو دوازده هزارتومان از محل موارد مذکور جذب منابع شده که طی گزارش ارائه شده توسط مدیران مالی شهرداری تا کنون ۱۲۶۱۹۶۰۹۸۷۰۰۹ ریال معادل یکصدو بیست وشش میلیارد وصدونودوشش میلیون نودوهشت هزار وهفتصد تومان آن درموارد ذیل هزینه گردیدکه خروجی مثبت ملموسی با این حجم از منابع برای شهروندان گرامی نداشته است..
شرکت وپیمانکاران ۱۶۴۱۹۹۴۴۸۷۳۳
فروشگاهها واشخاص ۳۸۰۸۸۰۱۶۵۴۸(سی وهشت میلیاردو هشتادوهشت میلیون یک هزارو ششصد وپنجاه وچهارتومان)

رای دادگاه :۳۱۷۰۲۵۷۷۱۵۸

سازمان تامین اجتماعی :۸۱۱۵۷۶۴۴۲۹۵
کمک به تیم نفت:۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت حقوق ۵۳۳۰۲۱۲۸۰۲۷۵

این عضو شورا در ادامه عنوان نمود: در طول مدت یکسال گذشته مبالغ قابل توجهی بحساب شهرداری واریزشد اما بدلیل نبود شهردار متعهد و متخصص وعدم برنامه ریزی صحیح و رعایت اولویت بندی مسائل مهم متحمل هزینه ها وفرصت های از دست رفته شدیم که بدلیل بی برنامگی و عدم پیگیری سرپرست واقف به امورات شهرداری برای سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات عمرانی استانی فقط ۳۲۱میلیون جذب اعتبار شده که می بایست با تعریف پروژه های عمرانی این رقم حداقل به ۱۰۰میلیاردمی رسید که بهتر ست از این به بعد همه ی مسئولان شهر و فعالان وفرهیختگان وجامعه مهندسین و اساتید دانشگاه نسبت به امورات شهر اهتمام ویژه ای را داشته باشند.
وی اضافه کرد : از محل منابع آلایندگی پروژه هایی تعریف شده که برخی از این پروژه ها غیرکارشناسی و غیراصولی است و بهتر بود بجای تجزیه و خردکردن منابع مذکور در موارد مهم واساسی همچون احداث پل روگذر زیرگذر از فلکه ی بانک ملی تا دوراهی بی بیان و یا احداث سیتی سنتر و هتل آپارتمان و سایرموارد مهم جهت درآمدزایی و ارائه خدمات ارزنده به شهروندان فهیم تخصیص داده می شد..

درادامه ایشان بیان کرد: باتوجه به عدم نظارت صحیح وعدم برنامه ریزی زمان بندی شده وعدم توجه به اولویتهای هر محله واحصا مشکلات اساسی واولویت دار ،همچنین دخالتهای بی اساس وبی جا برخی از مسئولان در امورات مهم شهرداری از جمله امورات مالی وعزل ونصب ها و تهدید اعضا به عدم مداخله وپرداختن به وظایف ذاتی متاسفانه سرپرستان گذشته شهرداری ومسئولین مالی و امورقراردادها با بی توجهی و بی اعتناعی نسبت به ارائه گزارش شفافیت مالی(ریزدرآمدها وهزینه وگزارش انعقادقراردادها )باعث هدررفت منابع وبی انضباطی مالی و تضییع منابع عمومی شده اند که بهتر است این موارد را به اطلاع شهروندان برسانیم ..

زمانپور ادامه داد :جهت جلوگیری از هدر رفت منابع باید هر ماه گزارش شفافیت مالی ودرصد پیشرفت کار پروژه ها وتمام عقودقراردادهاوبرنامه های اجرایی ماه بعد توسط سرپرست شهرداری ویا شهردارآینده به دبیرخانه شورا جهت انعکاس گزارش بیلان به مردم تحویل داده شود..

همچنین وی از مهدی رضایی فرد سرپرست فعلی شهرداری خواست با توجه به نزدیک شدن به سال جدید هر چه سریعتر از پیمانکاران آسفالت ۴ منطقه و سایر پیمانکاران برنده مناقصات که ۲۵درصد از ۷۰درصد مبلغ کل پروژه را در زمان سرپرستی آقای علی هزارسی بصورت پیش پرداخت دریافت نموده اند بخواهند نسبت به انجام تعهدات خود بدون فوت وقت اقدام نمایند و با سایر مدیران سازمان ها از جمله مدیران آبفا ، گاز و مخابرات جهت آسفالت هماهنگی های لازم را بعمل آورند.

در پایان ایشان از مسئولین ذیصلاح استانی خواست هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وصدور حکم شهردار مسجدسلیمان اقدام عاجل نمایند تا بیش از پیش شهرمسجدسلیمان متحمل هزینه واتلاف منابع نگردد.

نام:

ایمیل:

نظر: