بررسی نقش آفرینی صنعت نفت در توسعه شهرهای مسجدسلیمان، لالی، هفتکل / پرداخت بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۳ر۴ ریال عوارض آلایندگی به شهرداری ها برای توسعه و عمران شهرها

عصر مسجدسلیمان // شرکت ملی نفت ایران و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با پرداخت بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۳ر۴ ریال عوارض آلایندگی ، نقش مهم و ارزنده ای در توسعه،عمران،محرومیت زدایی و افزایش سطح و کیفیت خدمت رسانی به شه ...

عصر مسجدسلیمان // شرکت ملی نفت ایران و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با پرداخت بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۳ر۴ ریال عوارض آلایندگی ، نقش مهم و ارزنده ای در توسعه،عمران،محرومیت زدایی و افزایش سطح و کیفیت خدمت رسانی به شهروندان ایفا می نمایند .

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، این شرکتها در عمل به قانون از ابتدای امسال لغایت آبان ماه مبلغ ۶۹۴ر۲۸۰ر۳۴۵ر۳۰۳ر۴ ریال را در قالب عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی خوزستان پرداخت نموده اند که این مبلغ با سیر پروسه قانونی در اختیار شهرداری ها قرار گرفته یا می گیرد .

براساس این گزارش، از مبلغ عنوان شده بالا، شهرداری مسجدسلیمان ۱۰۲ر۶۳۶ر۱۰۸ر۸۱۳ر۲ ریال معادل ۶۵ %، شهرداری هفتکل با ۸۶۳ر۳۰۲ر۸۱۲ر۱۷۸ر۱ ریال معادل ۲۷ % ، شهرداری لالی با ۲۶۵ر۰۰۱ر۰۳۵ر۲۵۹ ریال معادل ۶ % ، شهرداری گلگلیر با ۷۰۸ر۳۵۲ر۴۷۶ر۳۰ ریال معادل ۷/۰ % و شهرداری عنبر با ۷۵۶ر۹۸۷ر۹۱۲ر۲۱ ریال معادل ۵/۰ % دریافت کنندگان عوارض آلایندگی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان می باشند .

البته شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به جز پرداخت عوارض قانونی آلایندگی که به شهرداری های عنوان شده اختصاص می یابد، با استفاده از ماشین آلات و امکانات داخلی اش خدمات شایان و قابل توجهی را ذیل عنوان مسئولیت های اجتماعی به شهرهای حوزه عملیاتی اش ارایه می دهد و سهم ارزنده ای در رضایت مندی شهروندان از دولت ایفا می نماید .

اگر چه این مبالغ با تصریح قانون و ذیل عوارض آلایندگی پرداخت می شود اما لازم به توضیح است که شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان توجه به محیط زیست سرزمینی کشور عزیزمان خصوصاً حوزه عملیاتی را جزو اهداف و برنامه های مصرح شده خود لحاظ نموده و کمترین آلایندگی را برای محیط زیست داشته و دارد . پرداخت این عوارض به جهت عبور خطوط لوله انتقال نفت و بعضاً وجود برخی تأسیسات فرآورشی در حاشیه شهرها و محیط شهری می باشد .