علی زمانپور رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان شد

عصر مسجدسلیمان // علی زمانپور رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان،جلسه انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهرستان مسجدسلیمان برگزار و طی آن علی زمانپور با ۷ رای موافق بعنوان رئیس این شورا انتخ ...

عصر مسجدسلیمان // علی زمانپور رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان،جلسه انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهرستان مسجدسلیمان برگزار و طی آن علی زمانپور با ۷ رای موافق بعنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

همچنین غضبان حکمت نژاد با ۷ رای بعنوان نایب رئیس و ایمان پروین با ۷ رای بعنوان دبیر برگزیده شدند.