سرپرست جدید بهداشت و درمان لالی معرفی شد

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی دکتر سرمست ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر فاطمه اباذری بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لالی منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان فاطمه اباذری پیش از این ...

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی دکتر سرمست ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر فاطمه اباذری بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لالی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان فاطمه اباذری پیش از این حکم ریاست مرکز بهداشت شهرستان لالی را عهده دار بوده اند و در حکم جدید نیز با حفظ همین سمت منصوب شدند.
شایان ذکر است که در این حکم از زحمات دکتر احسان محمدی ریاست اسبق شبکه بهداشت و درمان لالی اشاره و تقدیر شد.

نام:

ایمیل:

نظر: