کشف بیش از ۲۸۰ کیلوگرم گوشت منجمد غیرقابل مصرف در مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از کشف۲۸۰ کیلو گرم گوشت منجمد غیر قابل مصرف انسانی در مراکز عرضه شهرستان مسجدسلیمان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان هوشنگ شرفی گفت: طی بازرسی های انجام گرفته ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از کشف۲۸۰ کیلو گرم گوشت منجمد غیر قابل مصرف انسانی در مراکز عرضه شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان هوشنگ شرفی گفت: طی بازرسی های انجام گرفته از فروشگاه های زنجیره ای و عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان مسجدسلیمان ۲۸۷ کیلوگرم گوشت منجمد غیر قابل مصرف انسانی کشف و با حکم دادستانی معدوم سازی گردید.

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان با تأکید بر تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی گفت: هدف دامپزشکی تأمین امنیت غذایی و به دنبال آن تأمین سلامت عمومی جامعه است و در این راستا از هیچ تخلفی چشم پوشی نکرده و متخلفین بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی از شهروندان خواست به هنگام خرید فرآورده های خام دامی حتماً به ممهور بودن آن به مهر بهداشتی دامپزشکی تـوجـه نموده و در هنگام تهیه فراورده های خام دامی بســته بنــدی به تاریخ تولید، انقضاء و کد بهداشتی محصول دقت نمایند و در صورت مشـاهـده مـوارد غیر قابل بهداشتی با شماره تلفن ۴۳۲۲۲۰۶۱ تماس حـاصل نموده و مراتب را گزارش نمایند و مطمئن باشند در اسرع وقت به گزارشات مردمی رسیدگی می شود.