دکتر فرشید علاسوند مدیرکل امور مالیاتی خوزستان شد

عصر مسجدسلیمان // با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر فرشید علاسوند بعنوان مدیرکل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان دکتر فرشید علاسوند، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، عضو هیئت علمی گ ...

عصر مسجدسلیمان // با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر فرشید علاسوند بعنوان مدیرکل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان دکتر فرشید علاسوند، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و بانکداری و عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و تا پیش از این ریاست هیئت مستشاری ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته است.

دکتر علاسوند فرزند خوزستان، جانباز شیمیایی و از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس است و یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مالی به شمار می آید.

تا پیش از انتصاب دکتر علاسوند، دکتر جهانشاه ارزانی به مدت ۴ سال مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان بود.

نام:

ایمیل:

نظر: