سرپرست جدید حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد مسجدسلیمان معرفی شد

عصر مسجدسلیمان // با حضور رئیس دانشگاه آزاد مسجدسلیمان و تنی چند از اعضای هیأت رئیسه و کارکنان واحد دانشگاهی مسجدسلیمان سرپرست جدید حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد مسجدسلیمان معرفی شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلی ...

عصر مسجدسلیمان // با حضور رئیس دانشگاه آزاد مسجدسلیمان و تنی چند از اعضای هیأت رئیسه و کارکنان واحد دانشگاهی مسجدسلیمان سرپرست جدید حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد مسجدسلیمان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، دکتر عباس شیرمردی سرپرست واحد دانشگاهی مسجدسلیمان ضمن تقدیر از زحمات دکتر عباس تقیان معاون سابق حوزه فرهنگی دانشجویی این واحد دانشگاهی، دکتر شهرام دارابپور را به عنوان سرپرست جدید حوزه دانشجویی و فرهنگی واحد دانشگاهی مسجدسلیمان معرفی کرد.