سعید آتشباری از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد / محمدی رسما سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان شد

عصر مسجدسلیمان // مهدی محمدی رسما سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پس از آن که سعید آتشباری از نایب رئیسی و عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد امروز بصورت ...

عصر مسجدسلیمان // مهدی محمدی رسما سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پس از آن که سعید آتشباری از نایب رئیسی و عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد امروز بصورت رسمی از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان نیز برکنار و مهدی محمدی رسما به عنوان سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی گردید.

شنیده ها حاکی از آن است علیرغم آن که اتشباری امروز در کارخانه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی حضور داشت به صورت ناگهانی از این مجتمع خارج و در جلسه تودیع و معارفه حضور پیدا نکرد.