از پهلوان عباسعلی حسینپور پیشکسوت ورزش های زورخانه ای تقدیر شد

عصر مسجدسلیمان // اداره ورزش و جوانان شهزستان مسجدسلیمان در اقدامی قابل تحسین جهت تکریم پیشکسوتان ورزش مسجدسلیمان هر چهارشنبه  برنامه هفتگی تحت عنوان چهارشنبه با پبشکسوتان را آغاز نمود که در هفته اول با حضور شهروز بهامیر ...

عصر مسجدسلیمان // اداره ورزش و جوانان شهزستان مسجدسلیمان در اقدامی قابل تحسین جهت تکریم پیشکسوتان ورزش مسجدسلیمان هر چهارشنبه  برنامه هفتگی تحت عنوان چهارشنبه با پبشکسوتان را آغاز نمود که در هفته اول با حضور شهروز بهامیریان سرپرست اداره ورزش و جوانان، سیدعلی اکبر عسکری رئیس هیئت ورزش های رورخانه ای، ابراهیم شهنی پیشکسوت والیبال مسجدسلیمان، مرشد و مربی جوان علی اکبری فر، از پهلوان عباسعلی حسینپور پیشکسوت ورزش های زورخانه ای تقدیر به عمل آمد.

پهلوان عباسعلی حسین پور متولد سال ۱۳۱۵ می باشد. و از سال ۱۳۲۳ یعنی از سن ۸ سالگی در زورخانه پوریای ولی مسجدسلیمان مشغول ورزش های زورخان های شد.

وی از شاگردان پهلوان مکری و از همدوره ای های پهلوان تختی بود.