سلطانی بخشدار مرکزی مسجدسلیمان شد

عصر مسجدسلیمان // بخشدار مرکزی مسجدسلیمان معرفی شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، مراسم تودیع و معارفه بخشداران قدیم و جدید مسجدسلیمان برگزار و سجاد سلطانی به عنوان بخشدار جدید مرکزی معرفی و از زحمات نواب خراسانی ...

عصر مسجدسلیمان // بخشدار مرکزی مسجدسلیمان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، مراسم تودیع و معارفه بخشداران قدیم و جدید مسجدسلیمان برگزار و سجاد سلطانی به عنوان بخشدار جدید مرکزی معرفی و از زحمات نواب خراسانی در طول دوران تصدی تقدیر شد.

سلطانی پیش از این  معاونت برنامه ریزی فرمانداری را بر عهده داشت.