استعفای مدیران بهداشت و درمان، بیمارستان شفا تامین اجتماعی و بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // شنیده ها حاکی از ان است دکتر شرفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان از سمت خود کناره گیری کرد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، شنیده ها حاکی از آن است دکتر ولی الله شرفی که در شهریور سال ...

عصر مسجدسلیمان // شنیده ها حاکی از ان است دکتر شرفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، شنیده ها حاکی از آن است دکتر ولی الله شرفی که در شهریور سال ۱۴۰۰به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان منصوب شده بود از سمت خود استعفا داده است. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در حالی که تنها چند ماه از ریاست دکتر مریم شیرمردی می گذشت وی نیز از سمت خود استعفا داده بود که تاکنون نیز جایگزینی برای ایشان در نظر گرفته نشده است.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است دکتر مجید صالحی از مدیران توانمند بومی شهرستان و رئیس بیمارستان تامین اجتماعی مسجدسلیمان که از تیرماه سال گذشته در این مسند قرار گرفته بود و در مدت کوتاه مدیریت خود منشاء تحولات مثبتی شده بود بدلایل نامعلوم از سمت خود استعفا داده است.

انتظار می رود مدیر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان در صورت موافقت با استعفای این عزیزان در انتخاب مدیران جدید ضمن در نظر گرفتن تمامی جوانب گزینه های بومی و توانمند را در اولویت قرار دهند.