جلسه تودیع و معارفه مجری بنیاد برکت در شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

عصر مسجدسلیمان // جلسه تودیع و معارفه مجری بنیاد برکت در شهرستان مسجد سلیمان با حضور رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، رضایی فاضل در این جلسه اظهار داشت: ...

عصر مسجدسلیمان // جلسه تودیع و معارفه مجری بنیاد برکت در شهرستان مسجد سلیمان با حضور رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، رضایی فاضل در این جلسه اظهار داشت: بنیاد برکت بعنوان یک نهاد حمایتی با شناسایی ظرفیت ها در هر شهرستان می تواند بسیاری از مشکلات مناطق محروم را حل کند.

وی افزود: ایجاد شغل جدید به همراه آموزش های لازم بر اساس نیازهای هر منطقه می تواند تحولی در اشتغال مناطق کم برخوردار ایجاد کند.

سرپرست فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان تصریح کرد: حوزه های بسیاری مانند کشاورزی و دامداری در شهرستان مسجدسلیمان مغفول مانده است که با برنامه ریزی دقیق می شود از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرد و با مهاجرت معکوس زمینه توسعه و پیشرفت روستاییان را فراهم کرد.

گفتنی است در این جلسه از زحمات مصطفی اسکندری مجری بنیاد برکت در شهرستان مسجد سلیمان تقدیر و مصطفی باندری بعنوان مجری بنیاد برکت در شمال خوزستان منصوب شد.