صلاحیت چهارمین شهردار منتخب مسجدسلیمان نیز مورد تایید قرار نگرفت

عصر مسجدسلیمان // صلاحیت روح الله جلیلی که به عنوان چهارمین شهردار منتخب از سوی شورای شهر مسجدسلیمان جهت طی فرایند قانونی به استانداری معرفی شده بود تایید نشد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، پیش از این نیز ابراهیم ...

عصر مسجدسلیمان // صلاحیت روح الله جلیلی که به عنوان چهارمین شهردار منتخب از سوی شورای شهر مسجدسلیمان جهت طی فرایند قانونی به استانداری معرفی شده بود تایید نشد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، پیش از این نیز ابراهیم جعفری شهنی، امیرعارف کیانی، ابراهیم بهرامی که از سوی شورای شهر به استانداری معرفی شده بودند بدلایل مختلف موفق به دریافت حکم از سوی استاندار نشدند.