ما نتوانستیم دخترانمان را به مرز بالندگی اجتماعی برسانیم و به جای کشتن خودمان، مشغول کشتن آنها هستیم

عصر مسجدسلیمان // ما نتوانستیم دخترانمان را به مرز بالندگی اجتماعی برسانیم و به جای کشتن خودمان، مشغول کشتن آنها هستیم. آن بی شرفانی که در لوای قتل شرف می خواهند غلط را با غلط اصلاح کنند می توانستند به اندازه همان اهتمام ...

عصر مسجدسلیمان // ما نتوانستیم دخترانمان را به مرز بالندگی اجتماعی برسانیم و به جای کشتن خودمان، مشغول کشتن آنها هستیم.

آن بی شرفانی که در لوای قتل شرف می خواهند غلط را با غلط اصلاح کنند می توانستند به اندازه همان اهتمام به معسل دوسیب و اعتیاد و شب نشینی ها، کانون خانواده را گرم می کردند.

آنها اگر فقط کپی آن پیام ها و نامه های مملو از محبت وعشق را که نثار روابط نامشروعشان می کردند به همسران و دخترانشان متوجه می نمودند، آنها هرگز در خیابان به اسارت یک لبخند غریبه گرفتار نمی شدند.

و امروزه می شد بجای این جنایت و عمل فجیع آن طفل قربانی را به یک قربانی دیگر وصل کرد و آینده ای روشن برایشان تشکیل داد تا کار به اینجا ختم نمی شد که ملتی در سطح جهان مضحکه شود.

در جهانی که امروز احترام، اهتمام و تلاش برای آزادی یک پرنده در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و میلیونها لایک می خورد، و جهان یک هفته است برای نجات یک کودک پنج ساله مغربی دست به دعا برداشته است، خانواده ای در اهواز دخترشان را سر بریدند و با لبخند این دستاورد بزرگ را در خیابان به هم تبریک گفتند!!!

فرهنگ سازی نیاز به یک خرد جمعی با همتی گسترده از دولت و ملت دارد که همگی انتظار آن روز را داریم.

خواب طولانی ما روزهای بدتر از این را برایمان رقم می زند.

به قلم حسن عچرش(سبحه)

نام:

ایمیل:

نظر: