مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان مشخص شدند

عصر مسجدسلیمان // مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان مشخص شدند. یک منبع موثق در گفتگو با پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان گفت: منصور قنبرزاده، محمد خانچی، داریوش حسن پور، بیژن دانش، محتشم حاجی پور، شهریار ح ...

عصر مسجدسلیمان // مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان مشخص شدند.

یک منبع موثق در گفتگو با پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان گفت: منصور قنبرزاده، محمد خانچی، داریوش حسن پور، بیژن دانش، محتشم حاجی پور، شهریار حسینی و هدایت یزدی اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه نفت را تشکیل می دهند.

همچنین هدایت یزدی به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب و به زودی بصورت رسمی معرفی خواهد شد.