تعداد ۵۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهر هفتکل توزیع شد

عصر مسجدسلیمان // در ادامه اقدامات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت ، تعداد ۵۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهر هفتکل توزیع شد . به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدس ...

عصر مسجدسلیمان // در ادامه اقدامات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت ، تعداد ۵۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهر هفتکل توزیع شد .

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، در این مرحله که سومین مرحله توزیع بسته های نوشت افزار توسط این شرکت در سال تحصیلی جاری می باشد، تعداد ۵۰۰ بسته نوشت افزار شامل کیف و لوازم التحرير ضروري جهت توزیع میان دانش آموزان کم برخوردار هفتكل و بخش رغيوه، تحویل داده شد و در آخرين مرحله نيز توزيع بسته ها در مسجدسليمان، نفت سفيد و سردشت مورد اقدام قرار خواهد گرفت.