آسفالت و بازگشایی محور مسجدسلیمان به ایذه (جریک) در گام پایانی / آغاز خط کشی و نصب علائم مسیر پس از پایان عملیات آسفالت

عصر مسجدسلیمان // عصر امروز (جمعه) فرماندار مسجدسلیمان از روند اجرایی عملیات آسفالت مسیر مسجدسلیمان-ایذه(جریک) بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید از مراحل پایانی عملیات آسف ...

عصر مسجدسلیمان // عصر امروز (جمعه) فرماندار مسجدسلیمان از روند اجرایی عملیات آسفالت مسیر مسجدسلیمان-ایذه(جریک) بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید از مراحل پایانی عملیات آسفالت خبر داد و به آغاز خط کشی مسیر پس از پایان عملیات آسفالت اشاره کرد.

گفتنی است با انجام این عملیات و تردد از این مسیر، علاوه بر افزایش تردد در روستاها و رونق این مناطق، ۶۰ کیلومتر از مسیر مسجدسلیمان-ایذه کاهش پیدا می‌کند.