گشت مشترک کارشناسان ادارات صمت و تعزیرات حکومتی از برخی اصناف بازار مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // گشت مشترک کارشناسان ادارات صمت و تعزیرات حکومتی از برخی اصناف بازار مسجدسلیمان در روز دوشنبه مورخ ١۴٠٠/٩/١ صورت پذیرفت. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان،طی این گشت مشترک ضمن بازرسی از واحدهای مواد غذ ...

عصر مسجدسلیمان // گشت مشترک کارشناسان ادارات صمت و تعزیرات حکومتی از برخی اصناف بازار مسجدسلیمان در روز دوشنبه مورخ ١۴٠٠/٩/١ صورت پذیرفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان،طی این گشت مشترک ضمن بازرسی از واحدهای مواد غذایی ، نانوایان، آرایشگران مردانه و… از ۵۵ واحد مربوطه ١١ فقره پرونده تخلف تشکیل گردید.