صلاحیت ‌شهردار منتخب مسجدسلیمان مورد تایید قرار نگرفت

  عصر مسجدسلیمان // طی مکاتبه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان ، صلاحیت ‌شهردار منتخب مسجدسلیمان مورد تایید قرار نگرفت. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، در نامه مهراب فلسفی زاده خطاب به عزیزقلی زمان ...

 

عصر مسجدسلیمان // طی مکاتبه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان ، صلاحیت ‌شهردار منتخب مسجدسلیمان مورد تایید قرار نگرفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، در نامه مهراب فلسفی زاده خطاب به عزیزقلی زمانپور رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان آمده است:

بازگشت به نامه ۱۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ با موضوع انتخاب آقای امیرعارف کیانی به عنوان شهردار پیشنهادی شهر مسجدسلیمان و با توجه به بررسی های انجام شده و تطبیق مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی ایشان با قوانین و مقررات ، به اطلاع می رساند مشارالیه فاقد سوابق مدیریت موردنیاز تصدی سمت شهردار، شهرهای با جمعیت بین ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر مندرج در جزء ۳ بخش چ ماده ۳ آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ ( ۵ سال مدیریت میانی) می باشد لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانونی جهت انتخاب فرد واجد شرایط تصدی سمت شهردار ارسال می گردد.

گفتنی است اواسط آبان ماه سال جاری بود که اعضای شورای شهر مسجدسلیمان پس از هفته ها کشمکش، امیر عارف کیانی را با ۷ رای قاطع بعنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب کردند، این در حالی است که از آغاز بکار شورای ششم مسجدسلیمان تاکنون ۲ شهردار و ۲ سرپرست انتخاب شده است.