ساخت پنج آبشخور در منطقه شکارممنوع آسماری

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از ساخت پنج آبشخور در منطقه شکار ممنوع آسماری باهدف صیانت ازمحیط زیست و برطرف ساختن نیازآبی حیات وحش منطقه خبرداد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، مصطفی یوسفی ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از ساخت پنج آبشخور در منطقه شکار ممنوع آسماری باهدف صیانت ازمحیط زیست و برطرف ساختن نیازآبی حیات وحش منطقه خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، مصطفی یوسفی با اشاره به خشکسالی و کاهش منابع آبی دربعضی مناطق وزیستگاه های حیات وحش گفت: بی شک تامین آب موردنیاز حیات وحش همواره یکی ازدغدغه های حوزه محیط زیست طبیعی این اداره به شمارمیرود. واین آبشخورهابمنظور استفاده حیات وحش، حفظ گونه های جانوری درمنطقه وجلوگیری ازمهاجرت آنهابه دیگر مناطق ساخته شده است.

یوسفی اظهارکرد: این اقدام ارزشمند که بدلیل بحران کم آبی،توسط کارخانه سیمان کارون انجام پذیرفته شایسته تقدیراست.