موافقت وزارت نیرو با برداشت آب از روان آبهای سطحی از مخازن بندهای خاکی شهرستان هفتکل اخذ شد

عصر مسجدسلیمان // با مکاتبات دکتر علیرضا ورناصری موافقت وزارت نیرو با برداشت آب از روان آبهای سطحی از مخازن بندهای خاکی شهرستان هفتکل اخذ شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو، مجوز ...

عصر مسجدسلیمان // با مکاتبات دکتر علیرضا ورناصری موافقت وزارت نیرو با برداشت آب از روان آبهای سطحی از مخازن بندهای خاکی شهرستان هفتکل اخذ شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو، مجوز برداشت اب جهت مصارف کشاورزی از مخزن بندهای خاکی منطقه هفتکل صادر شد.

گفتنی است پیرو این موافقت نامه، از این به بعد جهت آبیاری تکمیلی و توسعه کشاورزی در منطقه هفتکل مانعی وجود ندارد.